Jihočeská amatérská liga
přihlásit registrovat

Newsletter Tour de Boletice

31. 8. 2018

NEŽ ODSTARTUJETE …
Pár dní před startem dovolte posledních pár poznámek či doplnění:

Aktuality

9.8.2018 Městský úřad v Českém Krumlově – Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal rozhodnutí, které nabylo právní moci 28.8.2018, takže můžeme startovat !!!
13.8.2018 Podepsání smlouvy o podmínkách užití účelových komunikacích v majetku VLS
31.8.2018 Proběhne značení tratě, osazení silnic dopravním značením a předposlední
kontrola stavu povrchu.
1.9.2018 Proběhne předání silnic pořadatelům, tzn. že na silnicích, kde se bude závodit,
bude od soboty zastavená veškerá lesnická či vojenská činnost.

Zázemí na Olšině

a. Jak jsem již oznámil v propozicích, zázemí závodu bude v rekreačním zařízení Olšina, kde
pohodlně zaparkujete, odprezentujete se a můžete vyrazit na závod.
b. Po dojetí závodu, na Vás na všechny čeká pozdní oběd v podobě Boloňských špaget a
jako předkrm jsem si dovolil hovězí vývar na doplnění ztracené energie.

Bezpečnost

a. Naše akce je plnohodnotný cyklistický závod. Přesto prosíme, dbejte na svou bezpečnost, dodržujte Pravidla provozu na silnici (akce se jede na průběžně uzavřené trati) ať se
všichni bezpečně vrátíme do svých domovů.
Silnice především v lesních úsecích jsou úzké, zatáčky a serpentiny nečekaně velmi prudké a ostré.
b. Povrch silnice v lesních úsecích je ve snížené kvalitě a přes maximální snahu pořadatelů o vyčištění silnice od zbytků bláta a inertního posypu, se mohou objevit místa, kde narazíte na zbytky posypu či bláta. Prosím, věnujte zvýšenou opatrnost těmto úsekům
c. Na čele pelotonu se budou pohybovat celkem 3 motorky, z toho jedna policejní, což doufám, přispěje k maximální bezpečnosti během závodu.
My organizátoři si velmi přejeme, aby peníze vynaložené na bezpečnost, byly na konci „úplně vyhozené z okna“.

Zabezpečení tratě

a. Trať závodu bude oproti zvyklostem vyznačená svislým značením. Formát značky A3, černá šipka v červené ploše, viz. foto.
b. Nebezpečné úseky budou značené svislým značením "POZOR NEBEZPEĆNÝ ÚSEK !!! " opět bude značení ve formátu A3, černé písmo v červené ploše, viz. foto.
c. Díry či velké nerovnosti na povrchu vozovky budou dle zvyklostí označené reflexním sprejem.

Robert Ploner
RPR Římov

2650