• aktuálně
 • závody:
 • závody:
 • závody:
 • závody:
 • závody:
 • závody:
 • závody:
 • závody:
 • závody:
 • závody:
 • závody:
 • závody:
profilové foto

Myslím že Jirka Kříž závod nedojel, říkal něco o prasklém drátu v druhém kole.


profilové foto

?


profilové foto

Reakce na Petr Zikmund (18.05.2016, 10:20)

Omlouvám se, podívám se na to a pokusím se sjednat nápravu. U nás byl totiž největší průšvih se zdvojenými čísly (stejná ŠUAC i JAL, a ani barevně nebyla rozlišena).


úterý, 26. duben

Propozice silničního mistrovství SAC ČR 2016

Na webu SAC ČR již najdete propozice letošního silničního mistrovství SAC ČR.
Zároveň upozorňujeme na to, že je nutné se přihlásit předem. Mistrovské závody js...


pondělí, 18. duben
AMČR 2016 v okolí Temelína

AMČR 2016 v okolí Temelína

Akademické mistrovství České republiky 2016 v silniční cyklistice bude hostit Velká cena Temelína.

Po zdárně zvládnutém prvním ročníku Velké ceny Temelína byl...


neděle, 10. duben

Přihlašování do JAL

Upozorňujeme na blížící se uzávěrku přihlášek do letošního ročníku JAL. Elektronická přihlašování jsou možná do pátku 15.4. do 18,00 hodin.

...

profilové_foto
 • 19. květen
 • 22:30
Tomáš Rotbauer se zapojil(a) do diskuze na téma MILEVSKÉ OKRUHY 2016

Myslím že Jirka Kříž závod nedojel, říkal něco o prasklém drátu v druhém kole.


profilové_foto
 • 19. květen
 • 16:07
Oldřich Míka se zapojil(a) do diskuze na téma Kalendář 2016

?


profilové_foto
 • 19. květen
 • 14:15
František Macner se zapojil(a) do diskuze na téma MILEVSKÉ OKRUHY 2016

Omlouvám se, podívám se na to a pokusím se sjednat nápravu. U nás byl totiž největší průšvih se zdvojenými čísly (stejná ŠUAC i JAL, a ani barevně nebyla rozlišena).


 

POKYNY PRO PŘÍHLÁŠENÍ DO JAL – cyklistika 2016

 1. Každý závodník vyplní na webu jalcyklo.cz do elektronického formuláře údaje nutné pro přihlášení do soutěže. Jeho odesláním vyjadřuje závodník také souhlas s textem čestného prohlášení, který je součástí formuláře a s pravidly a soutěžním řádem JAL – cyklistika.
 2. Kolonku startovní číslo vyplní závodníci, kteří byli členy JAL i v minulém roce, bylo jim v tomto roce startovní číslo přiděleno a nepřechází do starší kategorie (zůstává jim nadále loni přidělené číslo).

  Závodníci, kteří přechází do starší kategorie, vyplní do kolonky startovní číslo písmeno P.

  Závodníci, kteří nebyli členy JAL v minulém roce, kolonku startovní číslo nevyplňují. Bude jim přiděleno a dostanou jej na prvním závodě za poplatek 100 Kč. Poplatek za číslo je příjmem JAL. Číslo zůstane v majetku závodníka i v dalších letech, pokud bude členem JAL. Při přestupu do starší kategorie mu bude bezplatně vyměněno.

 3. Každý závodník za sebe odešle startovné na účet JAL číslo 201875129/0600 vstupné ve výši 400 Kč. Pro identifikaci platby uvede jako variabilní symbol své rodné číslo.
 4. Platbu vstupného je možné také provést hromadně za více závodníků najednou (např. jedna platba za všechny členy týmu). V tomto případě je nutné nejlépe emailem tuto skutečnost oznámit Miloslavu Šustrovi. Email musí obsahovat přesný výčet závodníků, kterých se platba týká.
 5. Přihláška musí být podána a příslušná platba musí přijít na uvedené číslo účtu nejpozději 7 dní před startem aktuálního ročníku JAL.
 6. Podle podaných přihlášek bude zde na webu JAL automaticky generována startovní listina.
 7. Ve výjimečných případech je možné se za zvýšené vstupné 500 Kč přihlásit ještě při prvním závodě JAL. Poté bude startovní listina definitivně uzavřena a všichni další zájemci mohou v průběhu roku startovat jako příchozí. Startovní listina bude trvale k dispozici na stránkách JAL .
Ke stažení