• aktuálně
profilové foto

Propozice na balík budou…Ještě upřesním, ale počítejte, že tak od 17,00h se začneme scházet, aby v 18h bylo jasné, kolik jídel k večeři (Řízek, salát)a přípitek.S plnými žaludky se pak pustíme do vyh...


profilové foto

10.11.super jen poprosim cas?


profilové foto

Sportu zdar a dobré náladě zvlášť!!! Obracím se na Vás, aktivní JAListy, kterým není lhostejný osud našich závodů a máte možná v hlavě nápady, jak JALku vylepšit, zatraktivnit, prostě vylepšit a vést...


čtvrtek, 4. říjen

Kenda Tour de Brdy

Galaxy Stevens série Kenda Tour de Brdy – 4. závod Galaxy Stevens série 2018 – mistrovství Galaxy Stevens série 2018 se zvýhodněným bodováním startuje už tuto ...


pátek, 31. srpen
Newsletter Tour de Boletice

Newsletter Tour de Boletice

NEŽ ODSTARTUJETE …
Pár dní před startem dovolte posledních pár poznámek či doplnění:

Aktuality

9.8.2018 Městský úřad v Českém Krumlově – Odbor dopravy a siln...


pátek, 10. srpen
profilové_foto
 • 9. říjen
 • 13:11
Karel Juráň se zapojil(a) do diskuze na téma Balík JAL a Galaxy NAHOŘANY 2018

Propozice na balík budou…Ještě upřesním, ale počítejte, že tak od 17,00h se začneme scházet, aby v 18h bylo jasné, kolik jídel k večeři (Řízek, salát)a přípitek.S plnými žaludky se pak pustíme do vy…


profilové_foto
 • 8. říjen
 • 14:32
Jan Mlynář se zapojil(a) do diskuze na téma Balík JAL a Galaxy NAHOŘANY 2018

10.11.super jen poprosim cas?


profilové_foto
 • 4. říjen
 • 13:38
Pavel Jelínek vložil(a) aktualitu Kenda Tour de Brdy

 

POKYNY PRO PŘÍHLÁŠENÍ DO JAL – cyklistika 2018

 1. Každý závodník vyplní na webu jalcyklo.cz do elektronického formuláře údaje nutné pro přihlášení do soutěže. Jeho odesláním vyjadřuje závodník také souhlas s textem čestného prohlášení, který je součástí formuláře a s pravidly a soutěžním řádem JAL – cyklistika.
 2. Kolonku startovní číslo vyplní závodníci, kteří byli členy JAL i v minulém roce, bylo jim v tomto roce startovní číslo přiděleno a nepřechází do starší kategorie (zůstává jim nadále loni přidělené číslo).

  Závodníci, kteří přechází do starší kategorie, vyplní do kolonky startovní číslo písmeno P.

  Závodníci, kteří nebyli členy JAL v minulém roce, kolonku startovní číslo nevyplňují. Bude jim přiděleno a dostanou jej na prvním závodě za poplatek 100 Kč. Poplatek za číslo je příjmem JAL. Číslo zůstane v majetku závodníka i v dalších letech, pokud bude členem JAL. Při přestupu do starší kategorie mu bude bezplatně vyměněno.

 3. Každý závodník za sebe odešle startovné na účet JAL číslo 115–2331800247/0100 vstupné ve výši 500 Kč. Pro identifikaci platby uvede jako variabilní symbol své rodné číslo.
 4. Platbu vstupného je možné také provést hromadně za více závodníků najednou (např. jedna platba za všechny členy týmu). V tomto případě je nutné nejlépe emailem tuto skutečnost oznámit Karlovi Juráňovi. Email musí obsahovat přesný výčet závodníků, kterých se platba týká.
 5. Přihláška musí být podána a příslušná platba musí přijít na uvedené číslo účtu nejpozději 7 dní před startem aktuálního ročníku JAL.
 6. Podle podaných přihlášek bude zde na webu JAL automaticky generována startovní listina.
 7. Ve výjimečných případech je možné se za zvýšené vstupné 600 Kč přihlásit ještě při prvním závodě JAL. Poté bude startovní listina definitivně uzavřena a všichni další zájemci mohou v průběhu roku startovat jako příchozí. Startovní listina bude trvale k dispozici na stránkách JAL.