Velká cena Cyklo Macner, Strakonice

neděle, 15. květen 2016

Pořadatel:

SK CYKLO-MACNER Strakonice

Místo konání:

Sousedovice (cca 4 km od Strakonic, odbočka na přemostění řek u Zámku)

Ředitel závodu:

ing.František Macner, Dr. J. Fifky 925, 386 01 Strakonice
tel: 603 253 017
cyklomacner@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

velitel trati: František Hubr, Na Ohradě 88, 386 01 Strakonice, tel: 777 066908

Prezentace:

Sousedovice (pohostinství) v místě startu od 11.00 do 12.30 hod

Startovné:

kat. A, B, C, D, E, Z (členové ŠUAC a JAL) 150,– Kč,
příchozí 200,– Kč + 100,– Kč záloha na číslo
V ceně startovného je zahrnuto občerstvení po závodě v Sousedovicích.

Startují:

kategorie dle pravidel JAL + příchozí do 40 let a příchozí nad 40 let

Trať závodu:

Sousedovice – Drachkov – Sv.Anna – Kraselov – Zahorčice – Radkovice – Úlehle – Libětice – Sousedovice
délka okruhu 17 km

  • úsek Sousedovice – Sv.Anna 5 km

cíl: na konci stoupání u obce Svatá Anna u Kraselova

Délka trati:

A, B, příchozí do 40 let: 4 okruhy + nájezd = 73 km
C, D, E, Z, příchozí nad 40 let: 3 okruhy + nájezd = 56 km

Ceny:

nejlepší 3 v každé kategorii
(v případě menšího počtu startujících než 5 v příslušné kategorii získává cenu pouze vítěz)

Další:

Závodí se dle pravidel cyklistiky ČSC, pravidel ŠUAC, JAL a tohoto rozpisu.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené.
Pořadatel si dále vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu.
Závod se jede za plného silničního provozu a všichni startující jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
Každý závodník je povinen mít čitelné startovní číslo připevněné na pravém boku a na pravém rukávu dresu. V případě, že nebude mít číslo na rukávu, nebude klasifikován!