Mahouš, kritérium

sobota, 17. srpen 2013

Mahouš, kritérium
Čas startu:

10:00 (kat, C, D, E, Z a M3)
12:00 (kat A, B a M4)
cca od 13:30 hladký závod dětí
cca od 14:30 veřejný závod

Pořadatel:

Obec Mahouš

Místo konání:
Ředitel závodu:

Jan Šíma

Prezentace:

od 8:00
pro kategorie C, D, E a Z do 9:30
pro kategorie A a B do 11:30
závod dětí do 13:00
veřejný závod do 14:00

Startovné:

100,– Kč členové JAL,150,– Kč příchozí

Startují:

kategorie dle pravidel JAL a příchozí

Trať závodu:

uzavřený okruhu o délce 1 km

Délka trati:

kat. A, B a M4: 36 okruhů, bodování v každém třetím kole 5–3–2–1 bod, průjezdy bodovány nebudou, poslední okruh 10–6–4–2 body.
kat. C, D, E, Z a M3: 24 okruhů, bodování jako kat. A a B
hladký závod dětí: 5 okruhů
veřejný závod: 36 okruhů, bodování jako kat. A a B

Ceny:

Věcné a možná i finanční,
ceny ve veřejném závodě: finanční
pro závodníky klobása a pivo zdarma

Další:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
Ve stejné době se v obci pořádá nohejbalový turnaj a bude docházet střídavě ke startu cyklistického závodu a k nohejbalovému zápasu.