Loučovice - časovka jednotlivců

neděle, 31. červenec 2011

Čas startu:

11:00 hodin v minutových intervalech

Pořadatel:

DIABLO SPORT Český Krumlov

Místo konání:

Hotel Kilián, Loučovice

Ředitel závodu:

MUDr.Marie Kočová, 739 122 281

Přihlášky:

na místě

Prezentace:

8:00 – 10:00 hodin Hotel Kilián, Loučovice

Startovné:

členové JAL 100 Kč, příchozí 200 Kč

Startují:

kategorie A, B, C, D, E, Z

Trať závodu:

Loučovice – Přední Výtoň a zpět

Vyhlášení:

1 hodinu po dojezdu posledního závodníka

Další:

Závod se jede za plného provozu, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem č. 361/2000 Sb., dále pak pravidla dle platných předpisů JAL, dbát na bezpečnost svou a svých spolustartujících. Ochranná přilba povinná. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Případné škody závodníkům a závodníky způsobené pořadatel nehradí. Pořadatel si vyhrazuje právo změny proti rozpisu.