Sv. Tomáš - 1. etapa - časovka jednotlivců, 20 km

sobota, 18. červen 2011

Čas startu:

14:00

Pořadatel:

DIABLO SPORT Český Krumlov

Místo konání:

Loučovice, Hotel Kilián

Ředitel závodu:

MUDr.Marie Kočová, 739 122 281

Přihlášky:

na místě

Prezentace:

11:00 – 13:00 hodin, hotel Kilián, Loučovice

Startovné:

300 Kč (všechny 3 etapy)

Trať závodu:

Loučovice, Hotel Kilián – Přední Výtoň a zpět

Vyhlášení:

1 hodinu po dojezdu posledního závodníka – hotel Kilián, Loučovice

Ceny:

finanční i věcné

Zdravotní zajištění:

MUDr. Jiří Urban, tel. 608 934 299

Upozornění:

Podmínkou získání bodů do JAL je dokončení všech 3 etap. Po úspěšném absolvování všech etap platí toto bodování: 1. místo 165 bodů, 2. místo 160 b., 3. místo 155 b., 4. místo 152 b., 5. místo 150 b. atd. po jednom bodu. Jednotlivé etapy se jako jednotlivé závody do hodnocení soutěže nezapočítávají.

Další:

Závod se jede za plného provozu, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem č. 361/2000 Sb., dále pak pravidla dle platných předpisů JAL, dbát na bezpečnost svou a svých spolustartujících. Ochranná přilba povinná. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Případné škody závodníkům a závodníky způsobené pořadatel nehradí. Pořadatel si vyhrazuje právo změny proti rozpisu.