Tréninkový deník - Ivo Kovářík


červen 2018


0 hod
0 km


pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
celkem

 
 
 
 
pátek 1.6.sobota 2.6.neděle 3.6.0 km

0 hod


pondělí 4.6.úterý 5.6.středa 6.6.čtvrtek 7.6.pátek 8.6.sobota 9.6.neděle 10.6.0 km

0 hod


pondělí 11.6.úterý 12.6.středa 13.6.čtvrtek 14.6.pátek 15.6.sobota 16.6.neděle 17.6.0 km

0 hod


pondělí 18.6.úterý 19.6.středa 20.6.čtvrtek 21.6.pátek 22.6.sobota 23.6.neděle 24.6.0 km

0 hod


pondělí 25.6.úterý 26.6.středa 27.6.čtvrtek 28.6.pátek 29.6.sobota 30.6. 

0 km

0 hodVysvětlivky
Den cyklu den v makrocyklu
Způsob S-silnice,D-dráha,B-bike,Eg-ergometr,V-válce,Bh-běh, Bž-běžky, Pl-plavání apod.
Průměrný tep průměrný tep ze všech jednotek za den
Maximální tep maximální tep dosažený v daném dní
Km všechny km ujeté na kole ve dni
Záv. km km absolvované v závodě
VTP (= všeobecná tělesná příprava) čas všech sportovních aktivit mimo kola v hodinách
STP (= speciální tělesná příprava) čas strávený na kole v hodinách
Celkem VTP + STP
Strečink čas strávený strečinkem v hodinách
Posilování čas strávený posilováním v hodinách
Regenerace způsob regenerace P-plavání (regenerační ne tréninkové), S-sauna, M-masáž apod.
KB (= kompenzační trénink) hodiny strávené v tomto pásmu
GA1 (= základní vytrvalost) hodiny strávené v tomto pásmu
GA2 (= vyšší základní vytrvalost) minuty strávené v tomto pásmu
K1: (= silový bezlaktátový trénink) vteřiny strávené v tomto pásmu
K3 (= silově vytrvalostní trénink) minuty strávené v tomto pásmu
Eb (= trénink v oblasti anaerobního prahu a nad ním) minuty strávené v tomto pásmu
Sb (= trénink v maximální intenzitě zatížení) minuty strávené v tomto pásmu
Síla zda byl celkově trénink zaměřený na sílu
Počet fází počet tréninkových jednotek ve dni
Ovládání
klik kliknutím na určité oblasti kalendáře lze vyvolat podrobný rozpis tréninku za dané časové období (pouze pokud jsou tyto údaje veřejné)
dvojklik ve svém vlastním tréninkovém deníku lze dvojklikem vyvolat formulář pro vložení/úpravu záznamu v daném dni