Tréninkový deník - Marek Kočan


červen 2019


0 hod
0 km


pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
celkem

 
 
 
 
 
sobota 1.6.neděle 2.6.0 km

0 hod


pondělí 3.6.úterý 4.6.středa 5.6.čtvrtek 6.6.pátek 7.6.sobota 8.6.neděle 9.6.0 km

0 hod


pondělí 10.6.úterý 11.6.středa 12.6.čtvrtek 13.6.pátek 14.6.sobota 15.6.neděle 16.6.0 km

0 hod


pondělí 17.6.úterý 18.6.středa 19.6.čtvrtek 20.6.pátek 21.6.sobota 22.6.neděle 23.6.0 km

0 hod


pondělí 24.6.úterý 25.6.středa 26.6.čtvrtek 27.6.pátek 28.6.sobota 29.6.neděle 30.6.0 km

0 hodVysvětlivky
Den cyklu den v makrocyklu
Způsob S-silnice,D-dráha,B-bike,Eg-ergometr,V-válce,Bh-běh, Bž-běžky, Pl-plavání apod.
Průměrný tep průměrný tep ze všech jednotek za den
Maximální tep maximální tep dosažený v daném dní
Km všechny km ujeté na kole ve dni
Záv. km km absolvované v závodě
VTP (= všeobecná tělesná příprava) čas všech sportovních aktivit mimo kola v hodinách
STP (= speciální tělesná příprava) čas strávený na kole v hodinách
Celkem VTP + STP
Strečink čas strávený strečinkem v hodinách
Posilování čas strávený posilováním v hodinách
Regenerace způsob regenerace P-plavání (regenerační ne tréninkové), S-sauna, M-masáž apod.
KB (= kompenzační trénink) hodiny strávené v tomto pásmu
GA1 (= základní vytrvalost) hodiny strávené v tomto pásmu
GA2 (= vyšší základní vytrvalost) minuty strávené v tomto pásmu
K1: (= silový bezlaktátový trénink) vteřiny strávené v tomto pásmu
K3 (= silově vytrvalostní trénink) minuty strávené v tomto pásmu
Eb (= trénink v oblasti anaerobního prahu a nad ním) minuty strávené v tomto pásmu
Sb (= trénink v maximální intenzitě zatížení) minuty strávené v tomto pásmu
Síla zda byl celkově trénink zaměřený na sílu
Počet fází počet tréninkových jednotek ve dni
Ovládání
klik kliknutím na určité oblasti kalendáře lze vyvolat podrobný rozpis tréninku za dané časové období (pouze pokud jsou tyto údaje veřejné)
dvojklik ve svém vlastním tréninkovém deníku lze dvojklikem vyvolat formulář pro vložení/úpravu záznamu v daném dni