Fórum

Téma: Hvězdná pěchota JAL

Pokud chceš vložit příspěvek do diskuze, musíš se přihlásit.


zůstat přihlášen(a)
profilové foto

Dvojí metr?? Tak mi tak připadá že tady není vše v pořádku....­.Sobota hádky o připuštění kritizantů za Lipno,neděle nedání ceny pro kadeta Klaboucha který chtěl radši trénovat než čekat 2–3h.n na vyhlášení a potom se podívám že jiným byli ceny dány pro kamarády který jeli domu( asi by ho neviděla starostka Žirovnice a 2 fotografové)…nem­luvě o nevymetených tratích po oba dny,vždyt ta guma stojí jen 1500kč…


profilové foto

Reakce na Petr Zikmund (05.06.2014, 22:43)

Co se stalo to se stalo. Ponaučení a otevření očí všech včetně vedení JAL asi proběhlo.
Faktem je, že se to mělo řešit hned na Lipně. Nestalo se tak a nyní je už pozdě.
Petr Zikmund na problém upozornil a obrátilo se to proti němu. Je také pravdou, že na problém upozornil provokativně.
Přes rozhořčení a osobní vydírání se dokázal omluvit!

Předpokládám a asi ne jen já, že dotyčný který se dopustil přestupku pravidel JAL a následně z pozice moci ředitele závodu dokonce i vydírání, najde v sobě dostatek slušnosti, pokory a ukáže své ego…

Poté bych kauzu s ponaučením všech uzavřel.

Tomáš


profilové foto

Od toho jsou tady nějaká pravidla aby se dodržovala. Jestli tu došlo k jasnému porušení pravidel a bylo na to více svědků, tak nevím o čem se tady debatuje… všichni víme, kdo ze žlutomodrých hradečáků to byl, tak by měla přijít klasická diskvalifikace i zpětná. Jinak už tak zkomízající soutěže JAL budeme mít opravdu bramboračku!!! Co si budeme povídat, ti skalní co ligu jezdí již dvacet let, tak si všichni dobře pamatují kdo sem tyto podvodné manýry zatáhl. Ano, byli to jezdci co jezdili svazové poháry a již v holých začátcích se ihned po závodě postupovalo dle pravidel a dotyčný závodník byl ihned před vyhlášením výsledkům DISKVALIFIKOVÁN !!! Nějak tomuto postu nerozumím a ještě nějaké vyhrožování tím, že na nějaké závody nebudu připuštěn???? Kam jsme se to dostali??? Vzbuďte se, zakladatelé ligy se nestačí divit, kam se jejich myšlenka JAL poděla…
Cyklistice Zdar


profilové foto

Vše, co se tady napsalo nebo Ziky napsal je OK.

Myslím, že by do budoucna stačilo si vzít z tohoto případu poučení. A to, aby se dodržovala základní pravidla. Jedním z nich je zákaz
doprovodných vozidel. Že se toto pravidlo běžně porušuje bylo doposud běžnou záležitostí.

Proto bych využil této kauzy a od příštího závodu striktně trestal dle Pravidel JAL. Bez rozdílu, zda se jedná o časovku nebo o závod s hromadným startem. U časovky je případná jízda v háku za doprovodným autem více efektivní a hlavně méně viditelná, když každý jede sám beze svědků.

A je asi jedno, jestli jde o amatérské závody nebo profi. Jde hlavně o to, aby měli všichni stejné, anebo alespoň co nejvíce podobné podmínky.

Zrno.


profilové foto

Pánové je mi líto, že i v dnešní době v JAL dochází k těmto „incidentům“. Kdo se věnuje závodní cyklistice v jakékoliv formě tak dříve, či později něco takového bohužel zažije… Právě proto, aby tomu tak nebylo, jsem před lety opisoval a upravoval tyto „pravidla“ pro potřeby JAL a doufal, že se tím X záležitostí jednou provždy vyřeší. Každý by se tímto „zákonem“ měl řídit. Každý by měl před startem vědět, na jakou trať se vydává a dle toho se i chovat. Jak to vidím já? Každopádně příště se musí vše řešit hned po závodě. Nejlépe s ředitelem JAL. Pokud se s aktérem konfliktu nedohodnete předem na řešení bez ředitele, případně VV JAL. To do budoucna. A tento již zmiňovaný případ? „Zákon“ platí pro všechny, takže se to musí vyřešit na základě platného dokumentu!!! Jinak to bude bramboračka… Jalce zdar!


profilové foto

Vážení příznivci JAL, následující text budiž veřejným vyjádřením mého, čistě soukromého názoru na situaci vzniklou po závodě na Lipně. Zde došlo k porušení pravidel JAL, na které Ziky poukázal v diskusi, a toto mělo za následek rozvinutí značně nepříjemné konfrontace názorů.

K samotnému rozboru situace: Článek 3 Pravidel JAL (dále jen „Pravidla“) – Společné přepisy pro silniční závody, oddíl J – Doprovodné vozy, stanoví, že již pouhá přítomnost doprovodného vozidla je prohřeškem proti pravidlům soutěže a trestá se diskvalifikací doprovázeného závodníka. Nemluvě tedy o zde vytýkaném jednání řidiče tohoto vozidla, kdy se dopustil dotahování „svého“ závodníka zpět do pelotonu, což znamená porušení oddílu K Pravidel – oddílu K, odstavec b). Došlo tedy k dvojímu porušení Pravidel soutěže, kdy trestem za obě tyto porušení je diskvalifikace závodníka, v případě opakovaného porušení je následkem vyloučení z celého seriálu. Zde je na místě připomenout, že Pravidla jako taková se závodník zavazuje dodržovat podpisem v prezenční listině a faktickým odstartováním do závodu.

Jsem si jist, že Zikyho záměrem při poukázání na tuto značně nestandardní situaci nebylo dosažení diskvalifikace dotyčného závodníka, to by oficiální protest po závodě jistě vyřešil. Sankce by tehdy ovšem postihla pouze závodníka, což je v tomto případě krátkozraké řešení. Předpokládám, že záměrem bylo ukázat a možná i rozpoutat diskusi ohledně opakovaného porušování pravidel JAL stejnou osobou i stejným způsobem (mj. Bílsko 2013), dosud bez adekvátní reakce okolí a tím i porušování ducha fair play, kterým by měl – zejména amatérský sport – prolínat nejvíce.

V reakci na předmětné upozornění došlo k telefonátu dotyčného řidiče Zikymu, kde byla výtka proti porušení pravidel uznaná za pravdivou a následně dotyčný pán, jako organizátor dvojice víkendových závodů, Zikyho upozornil, že mu nehodlá na závodech umožnit startovat. Zde tedy soudím, že úmysl jakési pomsty je více než zřejmý. Po Zikyho konzultaci s VV JAL k projednání možného postupu mu bylo sděleno, že dotyčný pan řidič/organizátor požaduje veřejnou omluvu za toto vyjádření v diskusi a potom mu start bude umožněn. Samotné vedení JAL chce k mému nepochopení celou situaci řešit smírně, což znamená, že uvedené dvojí porušení Pravidel dotyčnému projde bez jakéhokoli postihu.

Situace, před kterou je Ziky a vlastně celý CT Weber nyní postaven, mě vede k zamyšlení, zda je přijatelné, aby pouhá pozice osoby jako organizátora jednoho ze závodů JAL, tuto osobu privilegovala k nerespektování Pravidel bez následků. Toto se potom může snadno stát precedentem, který může fungující sdružení jakým JAL bezpochyby je, rozložit do základů.
Mám za to, že vynucováním si „vlastní pravdy“ z pozice síly se zde jedná prakticky o vydírání, kde si dotyčný bere jako rukojmí všechny členy JAL a sdružení jako takové, což dle mého názoru nelze tolerovat, ať je jeho pozice vůči JAL jakákoli, ať pořádá závody jakékoli. V normálním životě se přece také nikomu neomlouváme za podání trestního oznámení -provinilý má nést odpovědnost, nikoli poškozený, tím spíše ne ten, kdo se jako jediný ozve na obranu coby zástupce poškozených.

Vzhledem k výše uvedenému tedy nevidím důvod, proč se dotyčnému řidiči/pořadateli omlouvat, takovéto, sport a lidské vztahy poškozující chování, amatérská cyklistika nepotřebuje.


profilové foto

Vážení přátelé,

před pár dny mi volal hlavní aktér zmíněného činu, který se v mém popisu zřejmě poznal. Potvrdil, že jsou tyto výroky pravdivé a zároveň mi oznámil, že pokud se chystám na blížící se víkendové závody JAL, tak mohu zapomenout, že bych na nich startoval – prý mě z pozice ředitele závodu na start nepustí.

Vše jsem si nechal projít hlavou a své další kroky jsem konzultoval mimo jiné i s ředitelem JAL Ing. Šustrem, který slíbil, že vše prošetří a tak se i stalo – telefonicky se s aktérem spojil. Byl jsem na základě tohoto rozhovoru požádán, abych se zde veřejně omluvil a uspokojil tak požadavek protistrany. Zde je tedy mé vyjádření:

Pro nás i budoucí, pro dobro JAL a pro klidný průběh víkendových závodů ve Strmilově a Žirovnici, se omlouvám za jmenování původců či spoluviníků zmíněného incidentu do pozice příslušníků Hvězdné pěchoty JAL (což byla jediná věc, kterou lze považovat za nevhodný vtip), ale zejména se omlouvám všem, které tato problematika v posledních dnech zasáhla, za to, že byli událostmi nepřímo nuceni trávit svůj drahocenný čas a energii vyjadřováním podpory mně a hlavně myšlenkám fair-play. Po nově nabytých zkušenostech budu podobné incidenty řešit ihned po závodě formou oficiálního protestu a prosím i ostatní o totéž. Mým cílem bylo upozornit na neférové jednání řidiče doprovodného vozu, které do amatérské cyklistiky nepatří a nepoškodit závodníka – toto již tedy dále nebude možné, bohužel.

Děkuji za podporu ostatním informovaným i dalším svědkům a žádám je, aby v souvislosti s touto věcí pokud možno nepodnikali žádné protestní akce. Společně doufejme, že se nic podobného nebude opakovat.

Dotyčnému nejmenovanému řidiči doprovodného vozu děkuji za životní lekci, která mě posunula dál…


profilové foto

Tak určitě Pravidla říkají toto: „Doprovodná vozidla jsou zakázána! Závodník se v žádném případě nesmí držet jiného dopravního prostředku nebo nesmí být tažen jiným vozidlem.“ Neboli diskvalifikace.


profilové foto

Dřív jsme měli v JAL Brožíka – ten se teď spíš věnuje MILFkám, privátu, Mt. Kleti, Isaacovi, SRM, Faltusovi a nenaplnění dětských a mokrých snů (v různých vazbách, ale vždy alespoň tři hesla v jednom příspěvku), než cyklistice – a my se tak při závodech i po nich nemáme komu smát – o uvolněnou pozici „největší komediant balíku“ však statečně usilují další borci. Jejich role se od komedie přesouvá spíše ke tragédii, bohužel…

Dnes se opět projevily nemoci našeho závodního snažení. S tím, že je množství nemakačenek, co jedou jen do kopce a na špici se neukážou jak je závod dlouhý, s tím jsem se se skřípějícími zuby smířil…ale že si tam přijede pan „bacha čochtani, jede týmová polepená kára“ a začne derigovat a dotahovat svého svěřence po odpadnutí do balíku před očima dalších závodníků…a třikrát!!! No to jsem nežral (teda jo, to samé předváděl loni v Bílsku). Jak k tomu ten jedinec příjde? Jak má pak závodnicky a morálně růst, když je mu vlastní trenér takovým „vzorem“? Je mi fakt líto, že mu jeho kouč dělá takovou ostudu – sám je dobrej závoďák a tohle rozhodně nepotřebuje. Prošitá hlava dělá různé věci – do háku za auto při honbě za vítězstvím vleze v tomto stavu asi každý, ale ten za volantem je pro mě ignorant (ať už pro cyklistiku udělal cokoliv) – k amatérským závodům tohle rozhodně nepatří.

Šéf žlutomodrého týmu je po dnešku mým kandidátem na hvězdnou pěchotu JAL. Pokud mám ale zkreslené informace a bylo to úplně jinak než jsem slyšel a loni i viděl, rád se omluvím. Určitě budu rád za další názory a svědectví „z místa činu“.